Col·laboradors

Empreses que col·laboren amb els menuts de la pineda

The British School of Barcelona és un dels col·legis internacionals més importants d’Espanya amb prop de 60 anys d’història aconseguint l’excel·lència acadèmica i el desenvolupament personal dels milers d’alumnes que passen per les seves aules.

El Col·legi imparteix formació a alumnes des dels 3 fins als 18 anys i està reconegut i acreditat formalment pel Govern Britànic com un centre educatiu que imparteix la titulació britànica (English National Curriculum) i l’espanyola, a més del Batxillerat Internacional (International Baccalaurate).

En l’actualitat, el BSB compta amb tres campus situats als municipis de Sitges i Castelldefels. El seu nou campus preuniversitari, BSB Nexus, recentment inaugurat, ofereix un model educatiu per a alumnes de 16 a 18 anys el valor diferencial es basa no només en l’adquisició de coneixements acadèmics, sinó també i molt especialment, en el desenvolupament d’habilitats de segle XXI , que els permetin fer front a un món en constant canvi. Cada any alumnes de l’BSB, de més de 50 nacionalitats diferents, són seleccionats per algunes de les universitats més prestigioses de món, com Oxford, Cambridge o Imperial College London.

The British School of Barcelona forma part de Cognita, grup líder mundial en educació privada, des de l’any 2007.

Scroll to top