La Llar

Entrada al centro de educación infantil | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar

Els Menuts de la Pineda vol donar resposta a les necessitats dels petits de la casa des del seu naixement, paral·lelament als pares i mares d’aquests petits, ajudant-los en la tasca de ser pares.
El Centre obre tot l’any de dilluns a divendres de 8:00h a 18:00h.
Els Menuts de la Pineda és una escola privada i laica, que respecta els drets diferencials de tots els nens i nenes i els seus progenitors, tenint en compte totes les llengües oficials i mantenint el seu caràcter laic en la celebració de les festes tradicionals.
La finca de 1.410m2 amb una superfície edificada de 300m2, on s’han efectuat totes les obres de condicionament necessàries per complir la normativa vigent per a Centres Educatius Infantils, està en un barri residencial i tranquil que permet un aparcament còmode i sense trànsit (veure mapa ).

Entrada al centro de educación infantil | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar
Patio del centro de educación infantil | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar
Niños saliendo al patio en fila india | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar
Scroll to top