Una escola oberta

El Centre ofereix un servei de WebCam en totes les seves aules i patis exteriors.
Tots els pares i mares d’Els Menuts de la Pineda adquireixen un codi d’usuari i una contrasenya individual i intransferible per a cada nen que es renova cada any amb l’entrada del nou curs escolar i que els permet accedir a les càmeres via Internet a través de Babynet, i gaudir de les activitats que realitzen els nens en temps real.

Accés amb empremta dactilar. Identificació i control automàtic de totes les entrades al centre a través de les empremtes digitals.

La plataforma KinderTIC promou i afavoreix una comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a través de missatges directes, missatges interns, circulars digitals, e-mails i avisos. D’aquesta manera, ambdues parts, família i escola, poden implicar-se plenament i paral·lelament a la tasca educativa de cada nen / aparell aconseguir una acció educativa harmònica.

Com a equip, sentim que tenim la responsabilitat d’estar en un procés de formació continuat. L’equip docent posem en comú les nostres necessitats i decidim plegades les formacions que anem fent.

Un cop l’any l’equip reb formació en l’ús de desfibriladors DEA, cursos de RCP i soport vital bàsic.

Actualment, ens interessa conèixer escoles amb les que sentim afinitat i fer formacions que mantenen una coherència total amb la nostra mirada envers els infants i amb les metodologies de treball vives i actives.

La psicomotricitat ha estat sempre un pilar fundamental de la nostre feina amb els infants i és una formació que de manera continuada hem fet sempre als Menuts.

Niña jugando en el patio | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar
Scroll to top